Algemene voorwaarden

De verkoper

EcoPrima is eigendom van Nathalie Verdoodt

Baasrodestraat 131

9280 Lebbeke

België

Gsm: +32 495/38.75.74

ecoprima@outlook.com

Ondernemingsnummer: BTW BE0754.920.415

Geschillen

Op deze website is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Toepassing

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

Prijzen, productinformatie en productfoto's

De verkoopprijzen op de website worden vermeld in EURO en zijn exclusief verzendkosten. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Wij proberen een zo correct mogelijke productomschrijving te geven bij de producten die we aanbieden op onze website. Toch is het mogelijk dat onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dit het geval is, kan u EcoPrima hierover inlichten via mail. Dan proberen wij dit zo snel mogelijk recht te zetten. EcoPrima kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. 


Op de productfoto's is het mogelijk dat de kleuren een beetje afwijken van het originele product. De beeldschermkwaliteit en beeldscherminstellingen kunnen hier een rol bij spelen. 

Verzending

Informatie betreffende de verzending kunt u terugvinden op deze pagina.

Het plaatsen van een bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en EcoPrima op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

Betalingsmethoden

- Visa of Mastercard
- PAYPAL

- Bancontact

- iDeal

Retourneren

Wil je jouw bestelling retourneren? Dan dien je dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met ons mee te delen. Dit doe je door ons een mail te sturen met daarin een duidelijke vermelding van de desbetreffende goederen en het ordernummer.  Het retourneren van de goederen is enkel mogelijk wanneer de goederen zich nog in de originele staat en de originele verpakking bevinden. 

De retourkosten vallen ten laste van de consument.

Bij het ontvangen van een foutief geleverd of beschadigd artikel zal EcoPrima instaan voor het betalen van de retourkosten. Wanneer je dit herroepingsrecht inroept, verbind je je ertoe ons de goederen toe te sturen binnen de 14 kalenderdagen na datum van het schriftelijk meedelen. Dit op volgend retouradres: EcoPrima, Baasrodestraat 131, 9280 Lebbeke. (België)

De terugbetaling wordt pas uitgevoerd nadat wij de goederen hebben ontvangen en nadat we de staat waarin de goederen zich bevinden hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Dit gebeurt binnen de 30 kalenderdagen.  

Schade, diefstal of verlies

EcoPrima kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade, verlies of diefstal van de goederen tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje dat verstuurd wordt met bPost of PostNL is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

Wanneer je merkt dat de goederen tijdens het transport zijn beschadigd dien je dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te melden aan EcoPrima. Ook wanneer de goederen niet overeenkomen met de goederen die vermeld zijn op de bon, als voor goederen waarvan je meent dat die niet zijn geleverd, dien je dit te melden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van jouw bestelling.

Bij het verstrijken van deze termijn word je als consument geacht de goederen te hebben aanvaard.

De goederen worden binnen de wettelijke maximale levertermijn van 30 kalenderdagen na het plaatsen van je bestelling geleverd op het door jou doorgegeven adres.  We doen al het mogelijke om je bestelling binnen de hierboven vermelde leveringstermijn te leveren. Geen enkele vertraging die deze maximale levertermijn overschrijdt kan aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopovereenkomst, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding ten voordele van jou als consument. 

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Wanneer we nalaten te leveren binnen de 30 kalenderdagen, zullen de desbetreffende goederen aan jou als consument worden terugbetaald zonder dat hiervoor enige interest is verschuldigd.

Garantie

EcoPrima biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

De garantie kan niet ingeroepen worden voor gebreken die werden veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik. 

Eigendomsvoorbehoud

Zolang EcoPrima geen betaling (inclusief alle kosten) ontvangen heeft, blijven de goederen die de klant besteld heeft eigendom van EcoPrima. Bij laattijdige betaling behouden wij dit recht totdat alle kosten en de bijkomende interesten worden betaald.

Klantendienst

Voor klachten kan u terecht op ons mailadres ecoprima@outlook.com 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden via bovenstaand mailadres.